Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pauline König-Bugris se sídlem Hochlandstr. 26, 12589 Berlín, Německo,  IČ (USt-ID) DE281518338 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou kontakt[@]greencherry.cz.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný
důvod
ÚčelÚdajeZdroj údajůPříjemci osobních údajů
(zpracovatelé)
Zákonný důvod:
Plnění
smlouvy
Účel:
Vyřízení objednávky a odpověď
na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
Údaje:
Osobní údaje klientů (kontantní údaje)
Zdroj údajů:
Kontaktní a objednávkový formulář
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé):
Subdodavatelé, mailingové služby,
cloudová úložiště, přepravní společnosti,
platební brány
Zákonný důvod:
Oprávněný
zájem
Účel:
Zajištění správné funkčnosti webu
Údaje:
Cookies (technické)
Zdroj údajů:
Přihlášení do uživatelského účtu
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé):
Webhostingové služby, subdodavatelé
Zákonný důvod:
Oprávněný
zájem
Účel:
Poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
Údaje:
Kontaktní údaje klientů
Zdroj údajů:
Informace z objednávek
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé):
Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé
Zákonný důvod:
Oprávněný
zájem
Účel:
Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru
a prevence podvodů a útoků na server
Údaje:
Po dobu 50 měsíců: Cookies třetích stran,
pseudoanonymizované identifikátory registrovaných
uživatelů jako UserID, IP adresy a údaje o prohlížení webu.
Zdroj údajů:
Pohyb uživatele na webu, registrace
a vytvoření anonymizovaného ID uživatele,
zobrazení stránky s chybou
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé):
Google Analytics, webhostingové služby
a případně další analytické služby
Zákonný důvod:
Souhlas
Účel:
Cílená reklama (retargeting)
Údaje:
Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy,
údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu
Zdroj údajů:
Zobrazení určitých stránek na webu
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé):
Reklamní platformy umožňující retargeting
(AdWords, Sklik, Facebook, AdSense)
Zákonný důvod:
Souhlas
Účel:
Získání demografických přehledů
ve statistikách návštěvnosti
Údaje:
Cookies třetích stran, demografické údaje
(věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)
Zdroj údajů:
Cookie soubor DoubleClick,
inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé):
Google Analytics
Zákonný důvod:
Souhlas
Účel:
Marketing a propagace webu
Údaje:
E-maily,jména potenciálních zákazníků,
IP adresy a další technické identifkátory
Zdroj údajů:
Formulář pro newsletter
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé):
Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
Zákonný důvod:
Souhlas
Účel:
Zveřejnění recenze zákazníka
Údaje:
Jméno zákazníka, fotografie, e-mail
Zdroj údajů:
E-mailová komunikace a dotazník na webu
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé):
Cloudová úložiště, mailingové služby
Zákonný důvod:
Souhlas
Účel:
Profilování pro zobrazení cíleného
obsahu na webu a v přímém marketingu (newsletterech)
Údaje:
Cookie soubor s identifikací uživatele,
URL prohlédnuté stránky
Zdroj údajů:
Prohlédnutí určitých stránek na webu
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé):
Facebook, webhostingová společnost

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Cookies

 1. Jsou-li v bodě III. mezi osobními údaji uvedeny soubory cookies, platí pro jejich zpracování následující pravidla.
  • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.
  • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.
  • Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:
 2. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

VI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.